Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 25/06/2010

Về Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010

Số ký hiệu: 09/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 25/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND TP Tây Ninh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 09-2010-NQ-HDND-THIXA.doc