Thông tin văn bản
Văn bản số 2102/VP-KTTC ngày 31/03/2020 Sao gửi Quyết định số 431/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 2102/VP-KTTC Ngày ban hành: 31/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 431/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200406101733.zip