Thông tin văn bản
Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 47/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 47.qd.signed.pdf