Thông tin văn bản
Văn bản số 2106/BKHCN-TC ngày 11/06/2014

Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.

Số ký hiệu: 2106/BKHCN-TC Ngày ban hành: 11/06/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2106BKHCNTC2014.rar