Thông tin văn bản
Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 26/02/2014

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc

về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014.

Số ký hiệu: 431/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc

về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 431QDUBND2014.doc