Thông tin văn bản
Văn bản số 7998/VP-KGVX ngày 21/10/2022 Triển khai và sao gửi Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
Số ký hiệu: 7998/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Triển khai và sao gửi Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221026143510.zip