Thông tin văn bản
Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 12/06/2020 Ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu: 20/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/06/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 20 qppl.signed.pdf