Thông tin văn bản
Văn bản số 4626/VP-NCPC ngày 03/07/2020 Sao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủSao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 4626/VP-NCPC Ngày ban hành: 03/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủSao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200706214637.zip