Thông tin văn bản
Văn bản số 8820/VP-KGVX ngày 16/11/2022 sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Số ký hiệu: 8820/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221124140414.zip