Thông tin văn bản
Văn bản số 823/VP-KGVX ngày 19/02/2019 CKS - sao gửi Nghị định số 13/2019/NĐ-TTg
Số ký hiệu: 823/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS - sao gửi Nghị định số 13/2019/NĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 823.rar