Thông tin văn bản
Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015

Ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 11/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/02/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 112015QDUBND2015.doc