Thông tin văn bản
Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 Thu hồi 11.579,3 m2đất trong tồng số 14.639 m2 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Phòng Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao huyện Gò Dầu
Số ký hiệu: 1449/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thu hồi 11.579,3 m2đất trong tồng số 14.639 m2 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Phòng Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao huyện Gò Dầu
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1449.qd.signed.pdf