Thông tin văn bản
Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND ngày 29/08/2013

Về Quy hoạch tổng thể giao thông nông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Số ký hiệu: 28/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/08/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Quy hoạch tổng thể giao thông nông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 282013NQHDND2013.doc