Thông tin văn bản
Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 24/07/2019 Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông
Số ký hiệu: 263/BC-UBND Ngày ban hành: 24/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 263.bc.signed.pdf