Thông tin văn bản
Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 14/10/2019 BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 360/BC-UBND Ngày ban hành: 14/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 360.bc.signed.pdf