Thông tin văn bản
Văn bản số 1470/VP-VHXH ngày 19/03/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định múc sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Số ký hiệu: 1470/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định múc sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1470.rar