Thông tin văn bản
Văn bản số 25/UBND-KT ngày 05/01/2022 Triển khai thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu: 25/UBND-KT Ngày ban hành: 05/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 25 ub.signed.pdf