Thông tin văn bản
Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 10/05/2019 Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
Số ký hiệu: 1052/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1052.qd.PDF