Thông tin văn bản
Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 Giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Số ký hiệu: 2480/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2480.qd.signed.pdf