Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1544/KH-UBND ngày 19/07/2019 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1544/KH-UBND Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1544.ub.signed.pdf