Thông tin văn bản
Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 26/04/2021 Tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018-2020
Số ký hiệu: 115/BC-UBND Ngày ban hành: 26/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018-2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 115 bc. tinh hinh trien khai luat ho tro.signed.pdf