Thông tin văn bản
Văn bản số 832/VP-KGVX ngày 20/02/2019 (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
Số ký hiệu: 832/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 832.rar