Thông tin văn bản
Văn bản số 668/VP-VHXH ngày 06/02/2020 Sao gửi văn bản: Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em
Số ký hiệu: 668/VP-VHXH Ngày ban hành: 06/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200207082515.zip