Thông tin văn bản
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
Số ký hiệu: 11/NQ-HĐND Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 1. NQ SO 11-NQ-HDND KH TO CHUC KH THUONG LE- KH01.PDF