Thông tin văn bản
Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

Số ký hiệu: 48/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 482016NQHDND2016.doc