Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

 Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 10/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: SO02/QD_10.doc