Thông tin văn bản
Quyết định số 2501/QĐ-UBND  ngày 10/10/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng _ dự án Nhà làm việc khu dân cư Chàng Riệc giai đoạn 2
Số ký hiệu: 2501/QĐ-UBND  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng _ dự án Nhà làm việc khu dân cư Chàng Riệc giai đoạn 2
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2501.qd.PDF