Thông tin văn bản
Văn bản số 8926/VP-KGVX ngày 04/10/2023 sao gửi 1. Quyết định số 2774/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm. 2. Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ
Số ký hiệu: 8926/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi 1. Quyết định số 2774/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm. 2. Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018105113.zip