Thông tin văn bản
Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 05/05/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015.

Số ký hiệu: 24/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_24-2010-UBND_T.doc