Thông tin văn bản
Văn bản số 3399/QD8-UBND ngày 01/01/2017

Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 - Nguồn vốn ngân sách địa phương

Số ký hiệu: 3399/QD8-UBND Ngày ban hành: 01/01/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 - Nguồn vốn ngân sách địa phương

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3399QD8UBND2017.pdf