Thông tin văn bản
Văn bản số 2897/VP-NC ngày 29/04/2022 Sao gửi Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 2897/VP-NC Ngày ban hành: 29/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504151536.zip