Thông tin văn bản
Văn bản số 2180/VP-KT ngày 04/04/2022 sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 2180/VP-KT Ngày ban hành: 04/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504142927.zip