Thông tin văn bản
Văn bản số 5573/VP-KT ngày 02/08/2022 sao gửi Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5573/VP-KT Ngày ban hành: 02/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220816153944.zip