Thông tin văn bản
Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 65/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 652013QDUBND2013.doc