Thông tin văn bản
Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 Chuyển giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Sở Nội vụ
Số ký hiệu: 1044/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/05/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Chuyển giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1044 qd.signed.pdf