Thông tin văn bản
Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 27/08/2019 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu: 297/BC-UBND Ngày ban hành: 27/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 297bc.signed.pdf