Thông tin văn bản
Văn bản số 6041/VP-KGVX ngày 18/12/2017

Về việc : (CKS) Sao gửi văn bản chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phảm an toàn

Số ký hiệu: 6041/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) Sao gửi văn bản chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phảm an toàn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6041VPKGVX2017.rar