Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 15/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 15.qd.PDF