Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2187/KH-UBND ngày 10/09/2018 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2187/KH-UBND Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2187.ub.pdf