Thông tin văn bản
Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 Về việc điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh
Số ký hiệu: 713/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 713.qd.PDF