Thông tin văn bản
Văn bản số 2006/VP-VHXH ngày 30/03/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng và Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
Số ký hiệu: 2006/VP-VHXH Ngày ban hành: 30/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng và Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200406101226.zip