Thông tin văn bản
Văn bản số 7360/VP-KT ngày 28/10/2021 sao gửi Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7360/VP-KT Ngày ban hành: 28/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211102090423.zip