Thông tin văn bản
Công văn số 22/UBND-KSTT ngày 05/01/2019 V/v cung cấp danh sách điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2018
Số ký hiệu: 22/UBND-KSTT Ngày ban hành: 05/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v cung cấp danh sách điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2018
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 22.ub.PDF