Thông tin văn bản
Văn bản số 8459/VP-NCPC ngày 12/11/2020 sao gửi Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính Phủ
Số ký hiệu: 8459/VP-NCPC Ngày ban hành: 12/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính Phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201116091946.zip