Thông tin văn bản
Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 61/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/11/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 612014QDUBND2014.doc