Thông tin văn bản
Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không  chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 44/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không  chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 442013NQHDND2013.doc