Thông tin văn bản
Văn bản số 7978/VP-TTHCC ngày 27/10/2020 sao gửi văn bản: Quyết định số 411/QĐ-UBQGCPĐT ngày 21/10/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Số ký hiệu: 7978/VP-TTHCC Ngày ban hành: 27/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Quyết định số 411/QĐ-UBQGCPĐT ngày 21/10/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201103153223.zip