Thông tin văn bản
Văn bản số 701/VP-KT ngày 01/02/2023 Sao gửi Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 701/VP-KT Ngày ban hành: 01/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230203081943.zip