Thông tin văn bản
Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 66/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 662015QDUBND2015.doc