Thông tin văn bản
Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 Phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu: 31/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 31 qd.signed.pdf